30 Mart 2023

Hakimlik Mülakatlarında Değerlendirme Kriterleri

Mevzuatta yer aldığı şekliyle 5 temel başlık bulunmaktadır. Her bir başlığın 20 puan karşılığı
vardır. Bunlar;
1-Muhakeme gücü
2-Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği,
3-Genel ve fiziki görünüm, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakatı,
4-Yetenek ve kültür,
5-Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
Mülakat neticesinde yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile mülâkat notunun yüzde
otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı
listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı
sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek
suretiyle sırası belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenerek tutanakta gösterilir.

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir