Yazar: admin

Hakimlik Mülakatları Gelen Sorular #4

155- Zincirleme suç nedir 156- Mirasbırakan iptal davasını hangi sebeplerle açabilir? 157- Mirasın reddi nedir, kimler reddedebilir, nasol reddedebilir? 158- İrtikap rüşvet farkı, mütemadi suç, cezayı kaldıran sebepler 159- Eski hale getirme, hüküm uyuşmazlığı, tamamlama haczi 160- Fikri içtima, davanın ıslahı ve tenkis davası 161- Eksik – tam teselsül. Müteselsil sorumluluk. Fikri içtima. Eksik borç…

Hakimlik Mülakatında Hangi Sorular Geldi? #3

61- CMK’da kolluk türleri ve birini açıklayınız. 62- Bilirkişi raporu ile uzman görüşü nedir, farkları nelerdir? 63- İcap nedir? 64- Ön ödeme nedir? 65- Kadının kendi soyadını kullanmasını anayasadaki eşitlik ilkesi açısından değerlendirin. 66-Uzman görüşü 67- Cumhuriyet savcısının görevleri 68- Kanun koyucunun kasıtlı susması 69- Karine nedir? Örnek veriniz.  70- Tutuklanma sebeplerini sayınız. 71- Davanın…

Hakimlik Mülakatında Sorulan Sorular #2

21- Fikri içtima nedir? 22- Nafaka çeşitlerini sayınız. 23- HAGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması), davanın nakli, gözlem altına alma 24- Eksik borç, müteselsil borçluluk, gözlem altına alma 25- Ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan haller 26- Butlan nedir?  27- Yerleşim yeri nedir, birden fazla yerleşim yeri olabilir mi? 28-Avukatların yargılanma usulü 29-Müsadere yargılaması 30- Evlat edinme…

Hakimlik Mülakatında Ne Sorulur? Gelen Sorular #1

ADLİ YARGI 1- Boşanma sebeplerini sayınız. 2- Tekerrürü anlatınız, yabancı mahkeme kararları tekerrüre esas oluşturur mu? 3- Seri muhakeme 4- HAGB nedir, şartları ve asli müdahale? 5- Tekerrür, olası kast ve bilinçli taksir 6- Belirsiz alacak davası, ıslah fiilin faile bağlanması, genel işlem koşulu nedir? 7- Kusurluluğu ortadan kaldıran haller, zorunluluk hali velayetin kaldırılmasının sebebi,…

2022 Akademi Sosyal Destek Projesi

#yalnızdeğilsinHayata karşı sosyal sorumluluğumuzun farkındayız.Bu nedenle,ekonomik nedenlerle Hakimlik/Kaymakamlık Sınavına hazırlanamayan 60 öğrenci ile Akademi Sosyal Destek Projesi kapsamında bu sene de yüzde yüz tam burslu eğitim paylaşmak istedik. Gerçekleştirmiş olduğumuz projemizin hayallerinizle kurduğunuz bir köprü olmasını dileriz.Önemli Not: Akademiden Bağımsız Akademisyenler Tarafından Puanlandırma Yöntemiyle Seçilecektir.Son Başvuru Tarihi: 14 NisanBaşvuru Adresi: ilkuzem.com/sosyal-destek-projesi/