5 Kasım 2021

2021 Hakimlik Sınavı Avukatlıktan Geçiş Başvurusu Ayrıntılar

Sınav Kılavuzunda Tamamını Görmek İçin:
https://adaylik.adalet.gov.tr/Resimler/11102021124725-26-aralik-2021-sinav-ilanipdf.pdf

1) Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına
Girmek İsteyenler;

1.1)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından
(http://www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı
Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formunu (bu form eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanacaktır),
1.2)Avukatlık Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınav tarihi
itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla,
a-)Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:
aa)Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro yönetim kurulu
kararının aslını,
ab)Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum ve
kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, ( Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını, çalışma bitmiş ise
bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir)
b-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli
olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için:
ba)Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,
bb)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak
hizmet belgesinin aslını,
bc)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli olarak
görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest avukatlıkta
geçirdikleri süreyle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık yaptıkları dönem için
fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan alacakları baro yönetim kurulu
kararının aslını,
(Başvuru tarihi itibariyle üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihinde (26 Aralık
2021) bu süreyi dolduracak olanlar, yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki
ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi
arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını, mülâkattan önce ayrıca belgelemeleri gerekmektedir)
1.3) Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe
geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin yapıldığı
tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken askerlikte geçirilen
süreler hesaba dahil edilmeyecektir)
Adaylar başvuru evraklarını 16-21 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar EDevlet üzerinden Adalet Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda
gönderecektir(**). Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı
adaylarından, istenilen ve elektronik ortamda gönderilen belgeler mülakat öncesinde ayrıca istenecektir.
** Fiilen avukatlık yapılan süreleri gösteren baro yönetim kurulu kararı ve yukarıda belirtilen diğer
belgelerin temin edilmesi zaman alabileceğinden, sınava başvuracak adayların hak kaybına uğramamaları
açısından bu belgeleri 16 – 21 Kasım 2021 tarihlerinden önce temin etmeleri önem arz etmektedir.
Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığına geçiş yazılı yarışma sınavı için
adayların başvuru formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna
yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde
istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan, 2802 Sayılı Kanunda belirtilen
nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın
bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Sınav Kılavuzunda Görmek İçin:
https://adaylik.adalet.gov.tr/Resimler/11102021124725-26-aralik-2021-sinav-ilanipdf.pdf

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir