20 Nisan 2022

Hakimlik Mülakatında Ne Sorulur? Gelen Sorular #1

ADLİ YARGI

1- Boşanma sebeplerini sayınız.

2- Tekerrürü anlatınız, yabancı mahkeme kararları tekerrüre esas oluşturur mu?

3- Seri muhakeme

4- HAGB nedir, şartları ve asli müdahale?

5- Tekerrür, olası kast ve bilinçli taksir

6- Belirsiz alacak davası, ıslah fiilin faile bağlanması, genel işlem koşulu nedir?

7- Kusurluluğu ortadan kaldıran haller, zorunluluk hali velayetin kaldırılmasının sebebi, inançlı işlem

8- Yeniden değerlendirme sonucu yapılan mülakatta zorunlu müdafiilk halleri

9- Tekerrür ve ön ödeme

10- Cento nedir?

11- Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar hangi durumlarda verilir? Bu karara itiraz usulü nasıldır?

12- Hapis cezasının ertelenmesini anlatın.

13- Muvazaa nedir?

14- Muris muvazaası nedir?

15- Adli kontrol

16- Yargılanmanın yenilenmesi infazı durdurur mu, kanun yararına bozma taşınmasın kazanılması

17- Etkin pişmanlık ile gönüllü vazgeçme arasındaki farklar

18- HMK’da dava türleri nelerdir?

19- Evlilik üzerinden 3 ay geçen biri anlaşmalı boşanabilir mi?

20- Anlaşmalı boşanmayı anlatınız. 

AV.ADLİ YARGI

1- Sınırlı ayni haklar nelerdir

2- Tanıklıktan çekinme halleri

3- Tamamlama haczi

4- Muhtarların nikah kıyma yetkisi var mıdır?

5- Tanıklıktan çekinme halleri

6- Ceza davasında katılan (?)

7- Birlikte ölüm karinesi-taşınmaz yükü

8- Müterafik kusur

9- Soyut somut suç

10- Tescilsiz gayrimenkul kazanma yolları

11- Silahın tanımı

12- İştirakte bağlılık

13- Hanımın fiil ve fail ile bağlı olması

14- Kanuna karşı hile

15- İyi niyet

16- Yorum türleri

17- İhtiyati tedbir

18- Gizli Soruşturmacı

19- Belli mal bırakma

20- Evliliğin butlanı

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir