20 Nisan 2022

Hakimlik Mülakatında Sorulan Sorular #2

21- Fikri içtima nedir?

22- Nafaka çeşitlerini sayınız.

23- HAGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması), davanın nakli, gözlem altına alma

24- Eksik borç, müteselsil borçluluk, gözlem altına alma

25- Ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan haller

26- Butlan nedir? 

27- Yerleşim yeri nedir, birden fazla yerleşim yeri olabilir mi?

28-Avukatların yargılanma usulü

29-Müsadere yargılaması

30- Evlat edinme

31- Kamu davasının nakli

32- Fikri içtima

32- Ceza davalarında yetkisizlik 

33- Hüküm uyuşmazlığı

34- Türk Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmelerde taraf değişikliklerini anlatın

35- Şufa hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, irtifak hakları nedir

36- Hapis cezasının ertelenmesi

37- Vakıf senedinde bulunması gerekenler nelerdir? Hata? Ön Ödeme?

38- AİHM başvuru şartları, yetki sözleşmesi, delil sözleşmesi

39- Ceza Hukuku kapsamında “hata” nedir? Çeşitleri nelerdir, açıklar mısınız? Birer örnek verebilir misiniz?

40- Dava arkadaşlığı nedir, çeşitleri nelerdir, örnek?

41- Verilen hükmün etkisi dava arkadaşları üzerinde nasıl doğar?

42- Kamu davasına katılma, otopsi, zorunlu müdafilik halleri, istirdat davası, sıra cetveline itiraz

43- Miras reddi, vasiyetname türleri ve iptal sebepleri, ön ödeme, resmi vasiyetname

43- Velayet-vesayet, hısımlık, ön ödeme

44- Menfi zarar müspet zarar aşkın zarar arasındaki farklar nelerdir?

45- Adalet bakanının iznine tabi suçlar nelerdir?

46- Yasama dokunulmazlığı nedir?

47- Delil sözleşmesi, TCK hata halleri, öneri-kabul

48- Sebepsiz zenginleşmenin şartları, fikri içtima, zincirleme suç, itiyadi suçlu, muvazaa

49- Zincirleme suç, taşkın haciz, fikri içtima

50- CMK duruşmada söz sırasını sayınız

51- Ticari defterlerin delil olmasını anlatınız

52- CMK’da disiplin cezasının özellikleri nelerdir?

53- CMK 308 a’yı açıklar mısınız?

54- Rüşvet ve irtikap nedir, bunlar arasındaki farklar nedir, zimmet nedir?

55- Taşkın haciz nedir, tamamlama haczi nedir, istihkak iddiası

56- Vasilikten çekinme sebepleri

57-CMK’da koruma tedbirleri

58- Bilirkişilik kanundaki güncel değişiklik

59- Vasilikten kaçınma sebepleri

60- Cumhuriyet savcısının görevleri

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir