Blog

2023 Hakimlik Sınav İlanı Geldi.

Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı, İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı ve Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığına İlişkin Sınav İlanı İçin TIKLAYINIZ.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hakim, Savcı ve Kaymakamlık Mesleklerine Hazırlık Semineri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hakim, Savcı ve Kaymakamlık Mesleklerine Hazırlık Seminerine davetlisiniz.·Adli / İdari Yargı ve Kaymakamlık Sınav İçeriği,·Geçmiş Sınav Analizleri,·Tecrübe Aktarımları,·Staj Süreçleri,·Mülakat Süreçleri,·Hakimlik / Savcılık / Kaymakamlık Mesleki Bilgilendirme,konularının yer alacağı bir seminer olacaktır.Katılım tamamen ücretsizdir.Başvuru için: ilkuzem.com/basvuru

Avukatlık ruhsatımı yeni aldım. Hâkimlik sınavına girebilmek için 3 yıl geçmesini mi beklemem gerekiyor?

Yanlış anlaşılan konuların başında gelen durumlardan biri de bu sorudur. Bir Hukuk Fakültesimezunu, mezun olduğu an itibariyle ister stajını yapsın yapmasın, ister ruhsatını alsın almasın35 yaşına kadar dilediği kadar mezunlar için yapılan Adli veya İdari Hâkimlik sınavınagirebilir. Dolayısıyla ruhsat ile bu konu farklı konulardır. Avukatlık ruhsatı konusu sadece ekolarak mezun hakimlik sınavlarının yanında Avukatlıktan hakimlik…

2023 Hakimlik Sınavı Avukatlıktan Geçiş – Örnekli Anlatım

Avukatlıktan geçiş için kıdem şartı nedir?Yemin tarihi itibariyle sınav gününe kadar üç yıllık kıdemin dolmuş olması gerekir.Hakimlik Sınavına Avukatlıktan Geçiş alanından katılmak isteyen öğrencilere örneklerle anlatalım. Kıdem hesaplanırken sigorta girişine vs bakılmaz. Kişi yemin tarihi itibariyle 3 yıllıksüre içinde Avukatlık yapabilir durumdaysa ve 45 yaş altındaysa Avukatlıktan Hakimliksınavına girebilir.Birkaç örnekle konuyu daha iyi kavrayalım;1-Kişi 34…

Hâkim Yardımcılığı Staj Süresince İstifa Etme Durumunda Alınan Maaş Geri Ödenir mi?

Hâkim ve savcı yardımcılığı süresini tamamlamadan görevden ayrılanlar ile bu süreyitamamlayıp, mesleğe kabul edildikten sonra hâkim ve savcı yardımcılığı süresi kadarçalışmadan görevden ayrılanlar, bu süre zarfında kendilerine ödenen aylık ödenek, tazminatlarile her türlü ödemenin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olaraködemek zorundadırlar.

Hakimlik Mülakatlarında Değerlendirme Kriterleri

Mevzuatta yer aldığı şekliyle 5 temel başlık bulunmaktadır. Her bir başlığın 20 puan karşılığıvardır. Bunlar;1-Muhakeme gücü2-Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği,3-Genel ve fiziki görünüm, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakatı,4-Yetenek ve kültür,5-Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığıMülakat neticesinde yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile mülâkat notunun yüzdeotuzunun toplamı tespit edildikten sonra…

Hakimlik Savcılık Mesleklerinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Taramasında Hangi Kriterlere Bakılır?

17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı kanuna göre, güvenliksoruşturmasına kişinin eşi veya birinci derece kan ve sıhri hısımlara bakılamaz. Sadecekişinin kendisinin güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılır.

Hakimlik Yardımcılığı Sisteminde Eş Durumundan Dolayı Staj Görev Yerleri Nasıl Belirlenecek?

Bu konuda bir muafiyet söz konusu olmaz. Hâkim/Savcı eş kim ise diğer eş ona tabidir.Eşinden dolayı bir doğu görevi vs konularda bir muafiyet Hakim/Savcılık mesleğinde olmaz.Kurada x bölge çıkacak diye de bir şey yoktur, ilk görev yeri piyango diyebiliriz. Bu gibi eşdurumu olanlar genelde başladıktan sonra HSK’ya durumu bildirir, HSK’da genelde AileBirliği için atamalarda yakın…

2022 Hakimlik ve Sınavına giren öğrencilerin Hakimlik/Savcılık staj süreci nasıl olacak?

Yardımcılık sistemi 1 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi, 2022 sınavı ise bu tarihten önceyapıldığı için eski usule göre staj süreci yürütülecektir.

Hakimlik Yardımcılığı sisteminde staj süresi ve eğitim nasıl olacak?

Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıldır. Hâkim ve savcı yardımcılığı; temel eğitimdönemi, görev dönemi ve son eğitim döneminden oluşur. Temel eğitim ve son eğitim TürkiyeAdalet Akademisi tarafından verilir. Görev dönemi ise yargı mercilerinde fiilen görev yapmaksuretiyle geçirilir. Hâkim ve savcı yardımcıları, atanmalarını müteakip temel eğitime alınır.Temel eğitim döneminde adli yargı hâkim ve savcı yardımcıları,…