Hakimlik Sınavı Sıkça Sorulan Sorular

Konular

No results found.

Genel Sorular

Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavları her yıl yapılıyor mu ?

Son yıllarda çok ciddi sayıda alımlar yapılıyor. 2015 yılında Adalet Bakanlığımız bir açıklama yaptı ve Avrupa Konseyi`ne üye ülkelerde 100 bin kişiye ortalama 20,3 hâkim, 11,1 savcı düştüğü, Türkiye`de ise bu 100 bin kişiye 12,5 hakim, 6,4 savcı düştüğü belirtti. Bu açıklamayla birlikte kişi başına düşen Hâkim Savcı sayımızın arttırılması gerekliliği hasıl oldu ve 30 Mayıs 2015 yılında 3500 kişilik Adli-İdari Yargı Hakimlik sınavı gerçekleştirildi.

Akabinde 19 Aralık 2015 tarihinde 800 kişilik Mezun Adli Yargı Hâkimlik, 24 Aralık 2016 tarihinde 3.800 kişilik Türkiye tarihinin en yüksek sayıda Adli-İdari Yargı Hâkimlik Sınavı yapıldı. Bu alımla da açıklar kapatılmadığı için 3 Haziran 2017 tarihinde Mezun ve Avukatlar için 2.750 kişilik Adli Yargı Hakimlik sınavı, 24 Aralık 2017 tarihinde ise 1.500 kişilik mezunlardan oluşan Adli Yargı Hakimlik Sınavı gerçekleştirildi. Son olarak 29 Aralık 2018 tarihinde 1000 kişilik mezunlardan oluşan Adli Yargı, 100 kişilik mezunlardan oluşan İdari Yargı ve 500 kişilik Avukatlardan Adli Yargı olmak üzere toplamda 1.600 kişilik alım yapılacaktır. Vermiş olduğumuz bu bilgilerle birlikte 2019 itibariyle her yılın Kasım veya Aralık ayında düzenli bir şekilde yılda 1 kez olmak üzere sınavlar yapılacaktır.

Was this helpful?
662
188
Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında KPSS ön şartı aranmamaktadır.

Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında KPSS ön şartı aranmamaktadır.

Was this helpful?
604
181
Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında 70 baraj puanı uygulaması var mı ?

30 Mayıs 2015 sınavı ve 19 Aralık 2015 sınavı barajın uygulandığı ve 70’in altında bir puan alan öğrencinin sıralamaya girse dahi mülakatlara hak kazanmadığı sınavlar idi. Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında alım sayısının 3 katı mülakatlara çağrılır tabi ki 70 barajını geçmek kaydıyla. Fakat yapılan bu sınavlarda 70 barajını geçen aday sayısı az olduğu için 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 70 barajı kalkmış oldu. 19 Aralık 2015 tarihinde yapılan sınavdan sonra baraj uygulanmadan sıralamaya giren herkes mülakata çağrıldı. 20 Şubat 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile birlikte 70 baraj puanı uygulaması tekrar geri geldi.

Was this helpful?
624
209
Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavları ders ve soru dağılımları nasıl oluyor ?

Adli Yargı ve İdari Yargı Hakimlik Sınavları toplam 100 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Bu 100 sorunun 30’u Genel Kültür Genel Yetenek 70’i ise Alan Bilgisinden oluşmaktadır. Adli ve İdari Yargı Hakimlik sınavlarının 65 sorusu ortak derslerden oluşuyor; Türkçe (6), Matematik (6), Tarih (12), Vatandaşlık (6), Anayasa (7), İdare Hukuku (7), İyuk (7), Medeni Hukuk (7), Medeni Usul Hukuku (7) derslerinden oluşmaktadır.
Kalan 35 soruda;
Adli Yargı sınavına girecekler için Borçlar Hukuku Genel+Özel Hükümler (7), Ceza Hukuku Genel+Özel Hükümler (7), CMK (7), Ticaret Hukuku (7), İcra İflas Hukuku (7) gibi derslerden oluşan ayrıca 35 soru bulunuyor.
İdari Yargı sınavına girecekler için Borçlar Hukuku Genel Hükümler (7), Ceza Hukuku Genel Hükümler (7), İktisat (4), Maliye (3), TVS (7), Vergi Usul Hukuku (7) gibi derslerden oluşan ayrıca 35 soru bulunuyor.

Was this helpful?
917
305
Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında kaç kişi mülakatlara çağrılmaktadır ?

Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında alınacak aday sayısının 3 katı kadar aday mülakatlara çağrılmaktadır.

Was this helpful?
516
169
Adli ve İdari Yargı Hakimlik Sınavlarında adayların mülakatlara hak kazanabilmeleri için en az kaç doğru yapmaları gerekir ?

Yapılan her sınavda zorluk derecesine göre bu durum değişmekle birlikte Adli yargı öğrencileri için en az 22 Genel Kültür Genel Yetenek, 52 Alan Bilgisi doğru sayısına, İdari Yargı Öğrencileri İçinde en az 25 Genel Kültür Genel Yetenek, 57 Alan Bilgisi doğru sayısına ulaşmaları büyük olasılıkla yeterli olacaktır.

Was this helpful?
515
169
Son yıllarda yapılan Adli ve İdari Yargı Hakimlik sınavlarında mülakatlar kaç puan ile kapattı ?

30 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 70, İdari Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 83 idi.
24 Aralık 2016 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 67, İdari Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 79.9 idi.
3 Haziran 2017 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 63.7 idi.
24 Aralık 2017 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 66.6 idi.
29 Aralık 2018 tarihinde yapılan Adli Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 73.3, İdari Yargı mezun alımında mülakatlara son giren adayın puanı 81.2 idi.

Was this helpful?
521
162
Adli ve İdari Yargı arasındaki fark nedir ?

Adli Yargı Hakimlik Sınavına sadece Hukuk mezunu olan adaylar girebiliyor. İdari Yargı Hakimlik Sınavına ise Hukuk mezunu adaylarla birlikte yeteri kadar Hukuk dersi almış İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu adaylar girebiliyor.

Mesleğin icrası ve tayin konularında da ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin İdari Yargı Hakimleri İl Merkezlerinde kurulu mahkemelerde görev yaparken Adli Yargı Hakim ve Savcılar hem il merkezlerinde, ilçelerde ve bütün taşrada da görev yapabilmektedir.

Was this helpful?
571
189
Adli Yargı Hakimlik sınavı diye geçiyor her yerde Savcılık sınavı yapılmıyor mu ?

Savcılık sınavı diye bir sınav yok Hukukçularımız bu konuyu da karıştırabiliyor. Adli Yargı Hâkim Adaylığı diye bir sınava girer aday. Sınav sonrasında sıralamaya girmiş ise mülakata davet edilir. Mülakatta başarılı olan aday ise Stajyer Hakim Adayı olarak staja başlar. Staj esnasında da bütün adaylara sorulur Hâkim mi Savcı mı olmak istedikleri. Her dönem HSK 2 Hâkime 1 Savcı denk gelecek şekilde orantılamak ister. Eğer alınan geri bildirimler bu orana yakın ise müdahale edilmez ama çok farklı bir durumsa HSK inisiyatif kullanabilir.

Was this helpful?
536
172
Adli ve İdari Yargı Hakimlik sınavlarında yaş sınırı nedir ?

Adli ve İdari Yargı Hakimlikte mezunlar için yapılan alımlarda yaş sınırı 35, Avukatlıktan Adli ve İdari Yargı Hakimlik için yapılan alımlarda yaş sınırı 45’dir.

Was this helpful?
550
179
Bir adayın Avukatlıktan Hakimliğe geçiş sınavına girebilmesi için hangi vasıflara sahip olması gerekmektedir ?

Avukatlık mesleğinde fiilen 3 yıllık kıdemi olan ve bunu belgelendiren adaylar 45 yaşına kadar Avukatlıktan Adli ve İdari Yargı Hakimlik sınavlarına girebilmektedir.

Was this helpful?
614
184
Adli ve İdari Yargı Staj süresi ve süreci nasıl ilerlemektedir ?

Staj Süreci adaylar için mülakatta başarılı oldukları süre itibariyle başlar. Adli-İdari Yargı Hakimlik sınav süresi yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte 2021 yılına kadar 12 ay yapılmakta idi. Fakat 20 Şubat 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile staj süresi mezunlar için 24 ay, Avukatlıktan Hakimlik mesleğine geçişte 12 ay olarak yasalaştı.
Adlî yargı hâkim ve savcı adaylarının stajları; Cumhuriyet başsavcılıklarında, Diğer adalet dairelerinde, Staj mahkemelerinde, Yargıtayda ve Adalet Bakanlığı Staj Eğitim Merkezinde yapılır.
İdarî yargı hâkim adaylarının stajları; Danıştayda, İdare mahkemelerinde, Vergi mahkemelerinde, Bölge idare mahkemelerinde, İl valiliklerinde ve Adalet Bakanlığı Staj Eğitim Merkezinde yaptırılır.

Was this helpful?
629
194
Avukatlık ruhsatımı yeni aldım. Hâkimlik sınavına girebilmek için 3 yıl geçmesini mi beklemem gerekiyor?

Yanlış anlaşılan konuların başında gelen durumlardan biri de bu sorudur. Bir Hukuk Fakültesi mezunu, mezun olduğu an itibariyle ister stajını yapsın yapmasın, ister ruhsatını alsın almasın 35 yaşına kadar dilediği kadar mezunlar için yapılan Adli veya İdari Hâkimlik sınavına girebilir. Dolayısıyla ruhsat ile bu konu farklı konulardır. Avukatlık ruhsatı konusu sadece ek olarak mezun hakimlik sınavlarının yanında Avukatlıktan hakimlik sınavına girmek için gereklidir.

Was this helpful?
192
182
Hakimlik Mülakatlarında Değerlendirme Kriterleri

Mevzuatta yer aldığı şekliyle 5 temel başlık bulunmaktadır. Her bir başlığın 20 puan karşılığı vardır. Bunlar; 1-Muhakeme gücü 2-Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği, 3-Genel ve fiziki görünüm, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakatı, 4-Yetenek ve kültür, 5-Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı Mülakat neticesinde yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile mülâkat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenerek tutanakta gösterilir.

Was this helpful?
166
173
Hakimlik savcılık mesleklerinde güvenlik soruşturması ve arşiv taramasında hangi kriterlere bakılır?

17 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı kanuna göre, güvenlik soruşturmasına kişinin eşi veya birinci derece kan ve sıhri hısımlara bakılamaz. Sadece kişinin kendisinin güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılır.

Was this helpful?
173
191